Magazine issue №3, 2009

Зміст

Оригінальні дослідження

Клініко-ендоскопічні особливості гастродуоденальної патології, асоційованої з CAGA-позитивними штамами helicobacter pylori, у дітей. Абатуров О. Є., Герасименко О. М.

Новий підхід до імунокорекції у дітей.Овчаренко Л. С., Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Медведєв В. П., Редько І. І., Жихарева Н. В., Самохін І. В., Шамрай І. В.

Сучасні погляди на механізми формування хронічного захворювання нирок у дітей.Сенаторова Г. С., Макєєва Н. І.

Роль бактериальных эндотоксинов грамотрицательной флоры в индукции образования цитокинов при острых диареях у детей раннего возраста. Безкаравайный Б. А. , Прилуцкий А. С.*, Яковенко Н. А.

Профілактика гострих респераторних вірусних інфекцій у дітей шкільного віку з дитячих будинків
Височина І. Л., Абатуров О. Є.

Возможные причинно-значимые механизмы неконтролируемости течения бронхиальной астмы и ее усложнений у детей. Подходы к их решению. Юлиш Е. И., Чернышева О. Е.

Опыт трансплантации левой латеральной секции печени от живого родственного донора у детей Котенко О. Г., Федоров Д. А., Гусев А. В., Гриненко А. В., Попов А. О., Коршак А. А.

Аналіз клініко-лабораторних та анамнестичних даних у визначенні факторів розвитку природжених вад розвитку серця
Руденко І. В.

Впровадження сучасних технологій

Значение спектрального анализа волос в диагностике нарушений элементного гомеостаза
и в оценке эффективности профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий
Нагорная Н. В., Дубовая А. В., Гончаренко И. П.*, Морозова И. А.

Погляд на проблему

Роль герпесвирусной инфекции в организме человека. Богадельников И. В.

Огляди

Функционирование системы интерферона в норме и при респираторной патологии у детей. Больбот Ю. К., Алифанова С. В., Бордий Т. А., Таран О. Н., Клименко О. В.

Особенности денситометрического исследования минеральной плотности
костной ткани у детей. Вертегел А. А., Овчаренко Л. С.

Корпоративна інформація про нові технології

Фармакоекономічний аналіз застосування оригінального та генеричного препаратів
циклоспорину А (неоралу та екворалу) при трансплантації нирок. Штриголь С.Ю.

Методологічні інструменти дослідника

Статистический анализ медицинской информации. Часть первая. Подготовка данных.
Определение объема выборки. Томашевский А. В.*, Каширин В. А.**, Воронцова Л. Л.

Нові видання

РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК «ХІРУРГІЯ» І-ІІ томи
За ред. Я. С. Березницького, М. П. Захараша, В. Г. Мішалова, В. О. Шідловського