Magazine issue №1, 2010

Зміст

Оригінальні дослідження

Выбор метода послеоперационной санации брюшной полости у больных острым разлитым перитонитом осложненным сепсисом.
P. B. Бондарев, С. С. Селиванов.

Абдоминально-компресійний синдром у хворих на гострий панкреатит.
В. І. Десятерик, В. В. Шаповалюк, С. П. Міхно, М. С. Полтавець, О. Жадан

Особенности патогенеза и профилактики эндогенной интоксикации как фактора риска билиарного сепсиса у больных с осложненной желчнокаменной болезнью.
Ф. Н. Ильченко, М. М. Сербул, А. И. Гордиенко.

Комплексное лечение осложненного острого некротического панкреатита на различных этапах развития заболевания.
Б. С. Запорожченко, И. Е. Бородаев, О. Б. Зубков, П. Т. Муравьев, А. Ю. Корытная, В. Г. Шевченко

Вплив місцевого лікування піємічних осередків.
Т. І. Тамм

Антибіотикопрофілактика та антибіотикотерапія в диференційованому етапному хірургічному лікуванні гострого некротичного панкреатиту.
В. М. Копчак, І. В. Хомяк

Медико-соціальна адаптація та якість життя хворих на синдром стопи діабетика.
В. О. Шідловський, П. О. Герасимчук, І. Б. Романів

Оценка тяжести и прогнозирования исхода острого сепсиса.
В. А. Сипливый, С. В. Гринченко, Д. В. Евтушенко, А. Г. Петюнин

Ендоскопічна семіотика гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунка.
П. Д. Фомін, П. В. Іванчов, О. В. Заплавський, А. К. Єсіпов

Инновационные технологии в лечении острого живота в гинекологии.
Н. Л. Шаповал, В. А. Зализняк, А. Д. Кирилюк, А. Д. Цурканенко, О. С. Траилина

Систематизація ультрасонографічної діагностики основних форм венозної гіпертензії у хворих з варикозною хворобою нижніх кінцівок.
В. І. Русин, П. О. Болдіжар, Ф. В. Горленко, В. В. Русин, М. І. Борсенко

Огляди

Современная диагностика хирургического сепсиса.
А. А. Кузнецов

Клінічні класифікації

Уніфіковані принципи формування клінічного діагнозу при цукровому діабеті – шлях до розробки клінічних протоколів та стандартів.
С. Д. Шаповал, Я. С. Березницький, І. Л. Савон, О. Л. Зініч

Обмін досвідом

Современные подходы к лечению острого деструктивного панкреатита.
Н. Н. Велигоцкий, А. Н. Велигоцкий

Опыт работы отделения интенсивной терапии сепсиса Днепропетросвкой областной клинической больницы им. И. И. Мечникова.
Л. А. Мальцева, Н. Ф. Мосенцев, Н. А. Бонадыга, Н. Н. Мосенцев, В. Г. Черненко, В. А. Голубничий

Нові видання

Хірургія – підручник для студентів вищіх навчальних закладів III–IV рівнів акредитації
За ред. Я. С. Березницького, М. П. Захараша, В. Г. Мішалова, В. О. Шідловського

Методологічні інструменти дослідника

Статистический анализ медицинской информации (часть вторая).
А. В. Томашевский, В. А. Каширин, Л. Л. Воронцова