Magazine issue №1, 2011

Зміст

Оригінальні дослідження

Особливості хірургічної профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак нирки.
Русин В. І., Левчак Ю. А., Корсак В. В., Тернущак О. М.

Функціональна МРТ в діагностичному супроводі нейрохірургічних втручань у хворих на внутрішньомозкові пухлини півкуль великого мозку.
Дикан І. М., Чувашова О. Ю.

Радіонуклідні методи у діагностиці захворювань головного мозку.
Макеєв С. С.

Променева анатомія шийного відділу хребта у дітей першого року життя в нормі.
Спузяк М. І., Коломійченко Ю. А., Вороньжев І. О., Спузяк С. М.

Оценка эффективности кардиологической ударно-волновой терапии у пациентов ИБС.
Молодан А. В.

Интраоперационные ультразвуковые методы диагностики в сердечно-сосудистой хирургии.
Никоненко А. С., Молодан А. В., Осауленко В. В., Никоненко А. А., Гордиенко О. С.

Прогнозування перебігу Q-інфаркту міокарда, асоційованого з метаболічним синдромом.
Сиволап В. Д., Михайловська Н. С.

Возможности радионуклидной визуализации в диагностике рака молочной железы.
Солодянникова О. И., Пиперкова Е., Войт Н. Ю., Саган Д. Л.

К вопросам стандартизации современной диагностики варикозной болезни малой подкожной вены методом дуплексного ангиосканирования.
Рябинская О. С., Османов Р. Р.

Оптимізація діагностики й лікування гнійного галактофориту.
Білоненко Г. А., Аксьонов О. А., Аксьонова О. Г., Осипов О. Г.

Ультразвуковая диагностика лигатурных свищей.
Зубов А. Д., Губанов Д. М.

Можливості сучасного комплексного ультразвукового дослідження прямої кишки та ректосигмоїдного відділу в онкологічній практиці.
Жайворонок М. М., Федусенко О. А.

Способы повышения результативности и безопасности чрескожной пункционной биопсии почки при диффузных гломерулопатиях у детей.
Чирков Ю. Э.

Клінічні лекції

Радіонуклідно-медикаментозне лікування хворих на рак щитовидної залози з множинними віддаленими метастазами
Мечев Д. С., Щербіна О. В.

Значення сучасної передпроменевої підготовки для проведення конформної радioтерапії.
Мечев Д. С., Гаркуша Ю. М., Івчук В. П.

Сонография в исследовании упруго-эластических свойств кровеносных сосудов.
Доценко Н. Я., Доценко С. Я., Боев С. С., Дедова В. О.

Організація медичної допомоги

Позитронна емісійна томографія – теоретичні та клінічні аспекти.
Мечев Д. С., Щербіна О. В.

Обмін досвідом

Векторний аналіз функції лівого шлуночка: досвід клінічного застосування.
Микола Мирошник