Випуск №2, 2010

Зміст

Оригінальні дослідження

Стан кишкового мікробіоценозу та корекція порушень у хворих на бронхіальну астму поєднану із синдромом хронічної втоми.
Харченко Н. В., Пілецький А. М.,Анохіна Г. А

Стан проліферативної активності слизової оболонки шлунка при хронічному хелікобактерному гастриті.
Степанов Ю. М.,Латфуліна А. В.

Особенности функционирования клеточного и гуморального звеньев иммунной системы у больных стеатозом печени в
сочетании с патологией желчевыводящих путей.
Филиппова А. Ю.

Хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения.
Решетилов Ю. И., Проценко Н. Н., Кузнецова Л. Ф., Васильченко Е. Ю., Богослав Т. В., Ивщенко Е. В.

Ефективність розіглітазону в зниженні жиру печінки та корекції інсулінорезистентності.
Степанова О. В., Кравченко Н. О.

Корекція порушень структурно-функціонального стану еритроциту у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки поєднану із гіпертонічною хворобою.
Харченко В. В.

Вплив комбінованого фітопрепарату еукарбону на клініко-біохімічні показники у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із ожирінням в періоді медичної реабілітації.
Прудникова І. В., Фролов В. М.

Современные методы диагностики и лечения осложнений панкреатита.
Ярешко В. Г., Рязанов Д. Ю.

Стан системи глутатіону при медичній реабілітації хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності з використанням комбінованого фітозасобу бонджигару.
Соцька Я. А., Фролов В. М., Санжаревська І. В., Борзенко І. А.

Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на функціональні проби печінки у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння.
Шаповалова І. О., Фролов В. М.

Комбінована антисекреторна терапія в лікуванні ерозивно-виразкових уражень шлунково-кишкового тракту у хворих на гострі лейкемії.
Скрипник І. М., Маслова Г. С.

Огляди

Хронічний холецистит: аналітичний огляд даних офіційної статистики МОЗ України за 2006–2008 рр.
Філіппов Ю. О., Скирда І. Ю.

Целиакия у детей. Проблемы диагностики и лечения(литературный обзор).
Боярская Л. Н., Иванова Е. А.

Роль рецепторов PPAR в регуляции основных звеньев патогенеза метаболического синдрома.
Бабак О. Я., Клименко Н. Н.

Клінічні лекції

Хроническая абдоминальная ишемия.
Губергриц Н. Б.,Голуб Е. Ю.

Кишкові дисбіози – історія та сьогодення проблеми.
Дмитрієва С. М.

НПЗЗ-гастропатії: минуле, сьогодення і майбутнє.
Свінціцький А. С., Катеренчук І. П., Ярмола Т. І.

Функциональные предикторы метаболического синдрома в гастроэнтерологии.
Решетилов Ю. И., Аксентийчук Б. И., Злупко Н. Л., Мельник О. В.

Метаболический синдром и органы пищеварения.
Звягинцева Т. Д., Чернобай А. И.

Якість медичної допомоги

Підсумки анкетування лікарів з питань якості надання медичної допомоги пацієнтам з біліарною патологією за чинними клінічними протоколами.
Щербиніна М. Б., Закревська О. В.

Обмін досвідом

Методический подход к морфологическому исследованию гастробиоптатов при гастритах.
Никоненко Т. Н., Щербина А. Н.

Особенности питания больных целиакией.
Наумова О. А.

Рак пищевода как осложнение рефлюксэзофагита.
Никоненко Т. Н., Грушко В. А., Полковников Ю. Ф.

Проблемные вопросы диагностики и терапии хронического вирусного гепатита С.
Головченко А. И.