Випуск №4, 2010

Зміст

Оригінальні дослідження

Роль нарушений метаболизма основных компонентов матрикса соединительной ткани в патогенезе преэклампсии.
Ли Вей, Грищенко О. В., Сторчак А. В.

Прогнозування ефективності екстракорпорального запліднення у жінок з трубно-перитонеальним безпліддям на підставі вивчення імунного гомеостазу в фолікулярній рідині.
Грищенко М. Г.

Ефективність застосування препарату «Дістрептаза» для профілактики післяопераційних гнійно-септичних ускладнень у хворих на рак товстого кишечнику.
Пащенко С. М., Резніченко Г. І,Самсонова В. В., Бутаєв О. В., Макієнко Т. С., Резніченко Н. Ю., Плотнікова В. М.

Новые подходы в оценке неврологического статуса у пациенток с преэклампсией.
Попков А. В., Долгошапко О. Н.

Прогнозирование и ранняя диагностика структурно-функциональных изменений костной ткани при гиперпролактинемии у женщин репродуктивного возраста.
Ермоленко Т. А., Игнатьев А. М.

Ведення хворих з гіперпластичними процесами ендометрія на сучасному етапі.
Траіліна О. С.

Эффективность фитотерапии у гинекологических пациенток репродуктивного возраста с дисгормональными заболеваниями молочных желез на фоне тиреоидной дисфункции.
Квашенко В. П., Ласачко С. А.,Трегубенко А. А.

Роль комплексного санаторного оздоровления в диспансерном ведении беременных с варикозной болезнью.
Гайдай Н. В.

Современные методы диагностики внутриутробных респираторных вирусных инфекций у новорожденных.
Редько И. И., Овчаренко Л. С.

Зміни центрального кровообігу у хворих на хронічну серцеву недостатність ІІ та ІІІ фукціонального класу у процесі
лікування фозіноприлом та еплереноном.
Кошля В. І., Дмитрієва С. М.,Шепель Т. Г., Пузік С. Г., Івахненко Н. Т., Мироненко І. І., Сосєдкіна Н. К.,
Кульбачук О. С., Шватченко С. В., Левада О. А., Марченко О. О., Склярова Н. П., Кошля О. В.

Зміни толерантності до фізичного навантаження у хворих на стенокардію напруги ІІ та ІІІ функціонального класу
під впливом лікування івабрадином.
Черняк В. О.

Зміни діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стенокардію напруги ІІ та ІІІ функціонального класу у прооперованих онкологічно хворих жінок під впливом азопролу, аторвастатину та фенофібрату.
Голобородько О. О.

Роль ВПЧ тестов в диагностике и мониторинге цервикальных интраэпителиальных неоплазий.
Волошина Н. Н.

Применение препаратов интерферона при лечении плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки низкой степени.
Прилепская В. Н., Роговская С. И., Бебнева Т. Н., Межевитинова Е. А., Петрунин Д. Д.

Зміни показників амінокислотного спектру крові у хворих на цироз печінки на фоні комплексної терапії дисбіотичних
порушень кишечнику із застосуванням пробіотика Лаціум тм.
Русин В. І., Сірчак Є. С., Авдеєв В. В., Івачевський М. М., Петричко О. І.

Огляди

Влияние продолжительности и особенностей лактации на здоровье молочных желез (обзор литературы).
Джеломанова О. А., Ласачко С. А., Бабич Т. Ю.

Сучасні ранові покриття (огляд).
Коваленко О. М.

Корпоративна інформація

Влияние приема поливитаминов/минералов в период зачатия на головокружние, тошноту и рвоту в первом триместре беременности.
A. Czeizel, I. Dudas, G. Fritz, A. Tecsoi, A. Hanck, G. Kunovits.

Профилактика и лечение варикозной болезни при беременности.
Раева Р. М., Мамедалиева Н. М.

Заготовка и применение пуповинной крови в Украине.
Насадюк Х. М.

Дати в історії медицини

К 100-летию со дня рождения профессора Лотара Дитхельма.

Погляд на проблему

Проблемные вопросы обеспечения качества клинических исследований.
Петрова Е. В.