Випуск №2, 2013

Випуск №2, 2013 рік

Зміст
Матеріали конференції

Технология оптимизации психического здоровья и профилактики депрессивных
состояний у работников монотонно и эмоционально напряженных видов труда
Агарков В. И., Евтушенко Е. И., Коктышев И. В.

Результати комплексного офтальмологічного обстеження дітей
Андрейчин Л. В.

Реформа здравоохранения: от отраслевого мышления к кластерному подходу
Бирюков В. С.

Обґрунтування надання медичної допомоги хворим з розладами психіки і поведінки
лікарями загальної практики/сімейними лікарями на первинному рівні
Бібик І. Г.

Сучасні ефективні заходи з формування здорового способу життя у школах міста Вінниці
Василик В. С.

Стаціонарна допомога населенню області: підсумки роботи стаціонарів, перспективи
оптимізації діяльності
Василик В. С.

Реформування охорони здоров`я: успіхи та перешкоди
Вороненко Ю. В., Гойда Н. Г.

Інноваційні форми післядипломної підготовки організаторів охорони здоров’я
в Україні: перший досвід
Вороненко Ю. В., Гойда Н. Г., Латишев Є. Є., Михальчук В. М., Гусєва І. В.

Пектинопрофілактика у вагітних жінок та гігієнічна оцінка її ефективності
Головкова Т. А.

Анализ результатов удовлетворенности качеством медицинской помощи
представителей пациентов областной детской больницы
Горачук В. В.

Ретроспективні основи процесу становлення та розвитку групового методу
експертного оцінювання
Гутор Т. Г.

Порівняльна характеристика кадрового складу закладів охорони здоров’я
в контексті обслуговування паліативних пацієнтів
Децик О. З., Золотарьова Ж. М.

Шляхи поліпшення задоволеності пацієнтів в системі управління якістю
стаціонарної допомоги
Децик О. З., Яворський А. М., Яворський М. І.

Методологія циклічного управління виробничими ризиками та їх профілактикою
Крекотень О. М.

Вплив організації первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини
на захворюваність і смертність від артеріальної гіпертензії та цереброваскулярної
патології з артеріальною гіпертензією
Лашкул З. В.

Медико-соціальна експертиза при вроджених вадах серця як соціальна технологія
Лисунець О. М.

Методи економічної теорії в реформі охорони здоров’я України
Литвинова О. Н., Теренда Н. О., Коломийчук В. С.

Результаты внедрения первичной медико-санитарной помощи на принципах
семейной медицины в донецкой области
Лобас В. М., Слабкий Г. А., Кравець О. А.

Аналіз результатів медико-соціологічного дослідження щодо портрету лікаря
сімейної медицини
Лобода Т. В., Якимець В. М.

Основні напрямки реформування охорони здоров’я матерів та дітей в Україні та їх
ефективність
Моісеєнко Р. О.

Аналіз законодавства щодо реалізації репродуктивного права дискордантними парами
Чепурнова Н. В.

Реформа законодательства в сфере здравоохранения в российской федерации
Пищита А. Н.

Характеристика якості та доступності надання первинної медичної допомоги
населенню Закарпаття
Погоріляк Р. Ю.

Социально-гигиеническое исследование гипертонической болезни у лиц
интеллектуального труда
Посный В. Ф.

Охрана здоровья: структура и механизмы корпоративного управления
Присенко В. Г., Махкамова З. Р.

Забезпечення середнім медичним персоналом населення закарпатської області
в динаміці за період 2005–2011 років
Прохорова А. І.

Жінки про особисту турботу до молочних залоз – як основу превентивної
поведінки у власному здоров’ї
Рудень В. В., Москвяк-Лесняк Д. Є.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики:
окремі штрихи до нормативного «портрету»
Сенюта І. Я.

Значення вивчення медичного права для керівників лікувально-профілактичних
закладів України
Сізінцова Ю. Ю.

Про готовність лікарів загальної практики-сімейних лікарів до надання медичної
допомоги при хворобах ока та придаткового апарату
Слабкий Г. О., Збітнєва С. В.

Загальна характеристика законодавства України з питань організації охорони
здоров’я
Слабкий Г. О., Русняк В. А., Істомин С. В.

Вплив законодавства України на подолання дефіциту медичних кадрів, підвищення
їх кваліфікації та якості медичної допомоги
Слабкий Г. О., Шпак Г. В., Лисенко П. В.

Удосконалення діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров’я
Солоненко І. М., Ушакова О. І.

Оцінка стану амбулаторної педіатричної допомоги лікарями первинної ланки та їх
ставлення до реформування системи охорони здоров’я
Фершал Я. Ю.

Проблемні питання підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини
в період реформування в пілотному регіоні
Черешнюк Г. С.

Інформаційна технологія оцінки фізичного розвитку підлітків
Щудро С. А.

Тези

Реформирование экстренной медицинской помощи в Запорожской области:
проблемы и пути их решения
Балашов Г. В.

Державна політика України в охороні здоров’я дітей в сучасних умовах
реформування
Жилка К. І., Кризина Н. П.

Щодо моделі комплексної профілактики раку шийки матки
Жилка Н. Я., Зайкова Т. В.

Первинна інвалідність внаслідок хвороб системи кровообігу
Іпатов А. В., Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М.

Гигиена детей и подростков Крыма: прошлое и настоящее
Лахно В. А., Неуймина Г. И.

Організаційно-технологічні рішення підвищення доступності та якості медичної
допомоги в умовах реформи системи охорони здоров’я
Лахно В. А., Неуймина Г. И.

До проблем управління в охороні здоров’я
Лехан В. М., Слабкий Г. О., Русняк В. А.

Деякі показники здоров’я сільського населення «пілотних» областей України
Литвинова Л. О., Захарова Н. М., Тонковид О. Б., Гречишкіна Н. В., Донік О. М.

Значення методів імітаційного і оптимізаційного моделювання в технології
прийняття управлінських рішень в період реформування охорони здоров’я
Ляхова Н. О., Голованова І. А.

Реформирование системы здравоохранения в Луганской области
Малыш П. Н., Фесенко И. В.

Сучасний стан організації стаціонарної медичної допомоги населенню України
та інших країн
Слабкий В. Г., Кризина Н. П., Пархоменко Г. Я

До питання завдань лікаря загальної практики-сімейного лікаря в рамках
компетентнісного підходу
Слабкий В. Г., Матюха Л. Ф., Кравець О. А., Антонишин О. І.,Закревська С. О., Бурдим Ю. В.

Повноваження лікаря загальної практики-сімейного лікаря з надання медичної
допомоги при хворобах органу зору в рамках компетентнісного підходу
Слабкий Г. О., Риков С. О., Збітнєва С. В., Троянов Д. П.

До індикаторів оцінки діяльності обласних лікарень
Слабкий Г. О., Готь Н. Р.

Система медико-соціальної профілактики передчасної смертності чоловіків
працездатного віку у великому промисловому регіоні
Слабкий Г. О., Дудник С. В.

Современный эффективный менеджмент в медицинском образовании – инструмент
повышения эффективности подготовки кадров в здравоохранении
Третьякова О. С., Сухарева И. А., Пузиков Р. А.