Випуск №1, 2014

Випуск №1, 2014 рік

Зміст
Оригінальні дослідження

The influence of simvastatin on NADPH oxidase in patients with abdominal aortic aneurysym
Aleksandra Piechota-Polanczyk, M. Mittlboeck Ihor Huk

Впровадження методу клітинної непрямої реваскуляризації в лікуванні хворих з неоперабельним ураженням судин нижніх кінцівок
Салютін Р. В.

Маса тіла та рівень альдостерону, лептину у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду
Курята О. В., Кушнір Ю. С.

Особливості стану коронарного русла у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки за даними мультиспіральної комп’ютерної томографії та КВГ
Долженко М. М., Конопляник Л. І., Лимар Ю. І., Базилевич А. Я.

Вплив корекції гіповітамінозу d на перебіг ішемічної хвороби серця у поєднанні з метаболічним синдромом
Орловський В. Ф., Гордіна М. А.

Problem of cardiovascular risk assessment in patients with rheumatoid arthritis
Fushtey I. M., Podsevahina S. L., Palamarchuck A. I., Tkachenko O. V., Savchenko O. A.

Вплив відновлювального лікування на стан центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії
Алипова О. Є., Токаренко О. І.

Relationship of galectin-3 to renal function in patients with ischemic chronic heart failure
Lashkul D. A.

Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки та структурно-функціональна перебудова серця після перенесеного Q-інфаркту міокарда, асоційованого з метаболічним синдромом
Михайловська Н. С.

Функция миокарда левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца
Молодан А. В., Фуштей И. М., Иващук В. А.

Базальна варіабельність серцевого ритму у хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь на фоні ІХС в поєднанні з гіпертонічною хворобою
Голдовський Б. М., Сідь Є. В.

Диференційний підхід до профілактики прееклампсії у вагітних
Лоскутова Т. О.

Корекція судинних порушень у шкірі чоловіків зрілого віку
Резніченко Н. Ю.

Модель распределения показателей функции внешнего дыхания и личностных особенностей у лиц с ХОЗЛ
Дроздова И. В., Мацуга О. Н., Храмцова В. В.

Огляди

Natriuretic peptides-guided therapy in chronic heart failure: relevance to outcomes and survival
Berezin A. E.

Організація охорони здоров’я

Влияние форм и методов профилактики на заболеваемость и смертность населения от социально-значимых заболеваний в годы становления советской власти (1917–1940 гг.)
Лашкул З. В.