Випуск №2, 2014

Випуск №2, 2014 рік

Зміст
Оригінальні дослідження

Особливості продукції інтерферону-гамма у хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень
Панасюкова О. Р., Кадан Л. П., Рекалова О. М., Чернушенко К. Ф., Ясирь С. Г.

Стан місцевого імунітету у хворих на вперше діагностований інфільтративний туберкульоз легень
Просвєтов Ю. В., Скороходова Н. О., Гусарова А. Ю., Ахтирський О. І., Басов П. В., Левич А. В.

Ефективність ІзоПАСК в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз
Черенько С. О., Кібізова Н. І., Погребна М. В.

Частота офлоксацин- та аміноглікозидрезистентних штамів МБТ у хворих на мультирезистентний туберкульоз
Черенько С. А., Гранкіна Н. В., Барбова А. І.

Порівняння фармакокінетичних характеристик моксифлоксацину та левофлоксацину у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в залежності від способу їх введення
Кужко М. М., Процик Л. М., Гульчук Н. М., Гуменюк М. І., Аврамчук О. В., Гречаник Л. І.

Фактори ризику щодо виникнення розширеної та пре-розширеної резистентності МБТ серед пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом
Литвиненко Н. А.

Розповсюдженість та лікування мультирезистентного туберкульозу в Запорізькому регіоні
Просвєтов Ю. В., Скороходова Н. О., Кудильчак С. М., Ахтирський О. І., Гусарова А. Ю., Левич А. В., Басов П. В.

Показники вільнорадикального окиснення крові та бронхоальвеолярного лаважу при синдромі гострого ушкодження легень
Беський В. О., Грищук Л. А., Марущак М. І.

Аналіз результатів лікування при інфікуванні штамами M. tuberculosis родини Beijing серед вперше виявлених хворих туберкульозом Полтавської області
Цапенко Ю. П., Бойко М. Г.

Застосування інструментальних методів для діагностики захворюваннь органів дихання
Скороходова Н. О., Євса В. А., Хлистун В. М., Жовниренко М. Г.

Диагностическое значение исследований генов ферментов детоксикации и микроальбуминурии у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких
Мацегора Н. А., Беседа Я. В.

Своєчасне визначення резистентності мікобактерій туберкульозу за допомогою молекулярно-генетичного методу
Філатова О. В., Бойко М. Г.

Огляди

Основні принципи лікування та профілактики рецидивів туберкульозу легень
Кужко М. М., Старкова О. М., Процик Л. М.

Проблема туберкульозу у вагітних – епідеміологічно-клінічний аналіз
Тодоріко Л. Д.

Роль прозапальних цитокінів та клітин лейкоцитарної формули крові у формуванні імунних реакцій при хіміорезистентному туберкульозі легень
Шальмін О. С., Разнатовська О. М.

Оригінальні дослідження

Predictors of mortality in HIV/TB-infected patients initiating highly active antiretroviral therapy
Zhyvytsia D. G.

Вплив імуносупресії на сироватковий рівень гормонів та зміни у гемограмі хворих на ВІЛ-інфекцією
Живиця Д. Г., Самойленко О. В.

Стан мікроциркуляції у хворих на облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок за умов трансплантації мультипотентних стромальних клітин жирової тканини
Салютін Р. В., Домбровський Д. Б., Панченко Л. А., Буслович О. В.,Сірман В. М., Закрутько О. В.

Influence of the combined lipid-lowering therapy on immuninflammatory reactions and endothelial function in patients with rheumatoid arthritis and ischemic heart disease
Fushtey I. M., Podsevahina S. L., Palamarchuck A. I., Tkachenko O. V.

Диагностика и лечение тромбоэмболии легочной артерии
Никоненко А. С., Никоненко А. А., Осауленко В. В., Наконечный С. Ю.,Матерухин А. Н., Матвеев С. А., Рудик Н. В., Пономаренко А. В., Тория Р. Г.

Возможности компьютерно-томографической ангиопульмонографии
в диагностике тромбоэмболии легочной артерии
Рудик Н. В., Мягков А. П., Мягков C. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю.

Диагностика и коррекция депрессивных расстройств у больных
с осложненным синдромом диабетической стопы
Шаповал С. Д., Савон И. Л., Левада О. А., Максимова О. О.

Впровадження світового досвіду

Організація та уроки пілотного дослідження з розповсюдження
мультирезистентного ТБ в Україні
Карнаухова М. М., Дубровіна І. В., Хейло О. Е.

Організація охорони здоров’я

Особливості епідеміології артеріальної гіпертензії та її ускладнень
на регіональному рівні з 1999 по 2013 роки
Лашкул З. В.

Практикуючому лікарю

Практическая помощь врачу общей практики-семейной медицины в оказании
медицинской помощи женщинам, обратившимся на приём с жалобами на тазовые боли
Авраменко Н. В.