Випуск №2-3, 2015

Випуск №2-3, 2015 рік

Зміст
Оригінальні дослідження

Морфологические изменения в донорской почке как факторы риска нарушения начальной функции почечного аллотрансплантата
Никоненко Т. Н., Траилин А. В., Остапенко Т. И., Никоненко А. А., Русанов И. В., Вильданов С. Р.

Гибридное эндопротезирование тазобедренного сустава у больных со сниженной минеральной плотностью костной ткани
Синегубов Д. А.

Сануючі операції при гнійно-запальних ускладненнях в області ендопротеза кульшового суглоба
Побєл А. М., Кляцький Ю. П., Трибушний О. В., Побєл Є. А., Труфанов І. І.

Профилактическая антибиотикотерапия и проявления кератоконъюнктивального ксероза у пациентов с катарактой
Завгородняя Н. Г., Брижань А. А.

Предиктивная информативность иммунологических показателей для прогнозирования случаев неудачного лечения туберкулеза
Тодороко Л. Д., Лесник Э. В.

Біодеградуючий оклюдер для закриття дефекту міжпередсердної перегородки
Вишневецька О. А., Козяр В. В., Скиба І. О.

Influence of conditional differential inhibition on cardiohemodynamic parameters in healthy persons of preadult age
Palamarchuk O. I.

Особенности деформационных свойств левого желудочка у пациентов ИБС
Молодан А. В., Подлужный С. Г., Иващук В. А.

Упруго-эластические свойства сосудов у больных артериальной гипертензией
Доценко Н. Я., Боев С. С., Дедова В. О., Шехунова И. А., Герасименко Л. В.

Оценка кардиоваскулярного риска у больных ревматоидным артритом в сочетании с артериальной гипертензией
Фуштей И. М., Подсевахина С. Л., Паламарчук А. И., Ткаченко О. В.

Первинні ознаки нефропатії та ендотeліальна дисфункція у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії. Діагностика на етапі первинної ланки охорони здоров’я та підходи до нефропротекції
Перев’язкіна М. В.

Стан функції вегетативної нервової системи та предикторна здатність показників варіабельності серцевого ритму у хворих на гіпертензивну нефропатію
Токаренко О. О.

Частота функціональних кіст яєчників у жінок репродуктивного віку в структурі гінекологічної патології
Зварич Л. І., Луценко Н. С., Шаповал О. С., Ганжий І. Ю., Плотнікова В. М.

Вплив замісної підтримувальної терапії на імунологічна ефективність ваарт у хворих з ВІЛ-інфекцією споживачів ін’єкційних наркотиків
Живиця Д. Г., Казека В. Г.

Оценка эффективности использования временной троакарной цистостомы при выполнении трансуретральной резекции предстательной железы у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы
Люлько А. А., Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Варвашеня М. В.

Оптимизация организации помощи пострадавшим с закрытыми абдоминальными травмами
Ганжий В. В., Кравец Н. С., Никитин В. В.

Стан здоров’я дітей після перенесених внутрішньоутробних інфекцій та значимість лікувально-реабілітаційних заходів
Редько І. І., Чакмазова О. М.

Содержание 25(ОН)Д в сыворотке крови детей с бронхиальной астмой как маркер недостаточной обеспеченности витамином Д
Овчаренко Л. С., Вертегел А. А., Андриенко Т. Г.,Жихарева Н. В., Самохин И. В., Кряжев А. В.

Дослідження еякуляту та його компонентів у чоловіків з різними видами порушення фертильності
Воронцова Л. Л., Партола Н. М., Міхєєв О. О., Коваленко В. А.

Компьютерно-томографическая диагностика легочных осложнений, ассоциированных с ТЭЛА
Рудик Н. В., Мягков А. П., Мягков C. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю.

Експериментальна медицина

Експериментальне обґрунтування відновлення ключично-ростральної зв’язки при пошкодженнях акроміально-ключичного суглоба
Забєлін І. М., Головаха М. Л., Шишка І. В., Баніт О. В., Бабич Ю. А., Твердовський А. О., Краснопьоров С. М.

Організація і управління охороною здоров’я

Право на екстрену медичну допомогу в Україні та загальні принципи його забезпечення (для підготовки керівників охорони здоров’я)
Толстанов О. К., Михальчук В. М., Курило Т. М., Бугро В. І., Горачук В. В.

Безпека здоров’я та життєдіяльності: сучасний стан (за даними аналізу літературних наукових джерел)
Латишев Є. Є., Бондарь С. О.

Реабілітація – складова здоров’я нації
Пономаренко В. І., Волошина І. М., Милиця К. М.

Оригінальні дослідження

МРТ диагностика морфологических изменений при метастатических компрессионных переломах позвоночника
Мягков А. П., Мягков С. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю.

Види судинних реконструкцій при різноманітних варіантах ангіоархітектоніки ниркового алотрансплантату
Никоненко О. С., Завгородній С. М., Никоненко А. О., Русанов І. В., Вільданов С. Р.

Эффективность сфинктеросохраняющих методов оперативного лечения при аденокарциноме анального канала
Думанский Ю. В., Кетов В. Г.

Cтан симпато-адреналової системи та імуно-запальної відповіді у хворих на ГХ II стадії в процесі розвитку ІХС
Мочоний В. О.

Лікування ентезопатій методом ударно-хвильової терапії
Чорний В. М.

Оцінка ризику переломів у пацієнтів за допомогою алгоритмізованої системи FRAX
Побєл Є. А.

Роль санаторного оздоровления беременных с экстрагенитальной патологией в снижении частоты акушерских осложнений
Сюсюка В. Г.

Досвід використання різних видів гормональної контрацепції у молодих жінок з надмірною масою тіла
Грідіна І. Б., Авраменко Н. В., Круть Ю. Я.

Трансфасціальний тромбоз у системі нижньої порожнистої вени
Русин В. І., Корсак В. В., Попович Я. М.

Ювілеї

До 70-річчя Кочіна Ігоря Васильовича