Випуск №4,2015

Випуск №4, 2015 рік

Зміст
Оригінальні дослідження

Оцінка ролі лікарів первинної ланки у вирішенні поширених медичних проблем пацієнтів на підставі аналізу профілів лікарської діяльності
Лехан В. М., Крячкова Л. В., Колесник В. І.

Аналіз результатів тестування з соціальної медицини та організації охорони здоров’я, як складової ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. загальна лікарська підготовка»
Гречишкіна Н. В.

Концептуальна модель профілактики розвитку та несприятливого перебігу гострого необструктивного
пієлонефриту у жінок репродуктивного віку
Пасєчніков С. П., Сайдакова Н. О., Гродзінський В. І.

Біомаркери ниркової функції та кардіального фіброзу при хронічній серцевій недостатності ішемічного ґенезу що асоційована з мітральною регургітацією
Лашкул Д. А.

Деякі підходи до профілактики хронічних неінфекційних захворювань на первинному рівні надання медичної допомоги
Лобас В. М., Вовк С. М., Петряєва О. Б., Арцатбанова О. В.

Взаємовідношення держави з малим та середнім бізнесом в охороні здоров’я України
Вовк С. М.

Сохранение человеческого капитала через развитие государственно-приватного партнерства
Лобас В. М., Вовк С. М., Петряева Е. Б.

Регіональні особливості розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні на прикладі Запорізької області
Єщенко О. Г., Гойда Н. Г.

Характеристика первинної інвалідизації та смертності дорослого та працездатного населення України внаслідок хвороб сечостатевої системи
Слабкий Г. О., Бідний В. В.

Аналіз чинного законодавства щодо санітарно-протиепідемічного забезпечення в рамках системи громадського здоров’я
Слабкий Г. О., Крохмалюк Л. В., Качала Л. О.

Нормативно-правові важелі безпеки здоров’я та життєдіяльності
Латишев Є. Є., Бондарь С. О.

Асоціації між медико-соціальними факторами ризику та розвитком артеріальної гіпертензії у дорослого населення
Лашкул З. В.

Предиктори хірургічної тактики у пацієнтів з місцевопоширеними карциномами ротової порожнини
і ротоглотки: роль маркерів вірусу папіломи людини
Ковальов О. О., Рябошапка А. М., Шах Ф.

Особливості надання психіатричної допомоги населенню в умовах сімейної медицини
Бібик І. Г.

Актуальність профілактичної спрямованості роботи лікаря загальної практики/сімейної медицини відносно проблем репродуктивного здоров’я серед підлітків груп ризику
Бобкова О. В.

Задоволеність батьків станом організації консультативної роботи з питань збереження здоров’я дітей на первинному рівні
Фершал Я. Ю.

Розподіл факторів ризику серцево-судинної патології серед дорослого населення міста Полтава
Хорош М. В., Голованова І. А.

Зміни функції серця та нирок у пацієнтів з персистуючою  фібриляцією передсердь у віддалений термін після
електричної кардіоверсії
Писаревська К. О.

Сепсис у больных с осложненным синдромом диабетической стопы. Взгляд на проблему
Трибушной О. В.