Випуск №1, 2016

Випуск №1, 2016 рік

Зміст
Оригінальні дослідження

Комплексное ультразвуковое исследование при оценке состояния почечного трансплантата у пациентов с сохраненной депурационной функцией в поздний послеоперационный период.
Якименко В. B.

Аналіз ризиків i взаємозв’язків між сечокам’яною хворобою, її рецидивами, супутніми захворюваннями та патологічними станами.
Соломчак Д. Б.

Гендерные различия состояния иммунного статуса у больных псориазом.
Аббуд Аймен

Апоптоз-опосредованные механизмы и цитокиновый баланс у больных псориазом на фоне артериальной гипертензии.
Макурина Г. И.

Рівень мелатонін-сульфату у хворих похилого та старечого віку на паратравматичну екзему з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією.
Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед

The role of biochemical markers in the emergency diagnosis of acute myocardial infarction in the prehospital stage.
Goldovskiy B. M., Sid’E. V.

Комбінована антигіпертензивна терапія та її вплив на показники добового профілю артеріального тиску і морфо-функціональний стан серця у хворих на остеоартроз в поєднанні із гіпертонічною хворобою.
Бондар М. В., Кузнєцова Л. П., Богослав Т. В., Решетілов Ю. І.

Лабораторні показники, стан систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у чоловіків з хронічною серцевою недостатністю на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння залежно від віку.
Бідзіля П. П.

Перспективи розвитку реабілітації для онкологічних хворих в Україні.
Місяк С. А., Мосієнко В. С.

Ультразвукова семіотика метастазів у печінку пухлин різних локалізацій. діагностичні можливості методу. Поліморфізм зображень.(Аналітичний огляд літератури та результати власних досліджень).
Лаврик Г. В.

Комплексне ультразвукове дослідження із застосуванням еластографії для діагностики доброякісної та злоякісної патології шийки матки.
Бакай О. О., Головко Т. С.

Спадкові та вроджені хвороби: сучасні актуальні питання медико-генетичного консультування та пренатальної діагностики.
Авраменко Н. В., Нікіфоров О. А., Ломейко О. О.

О резервах снижения тяжести тугоухости у детей с перинатальной патологией.
Сороколат Ю. В., Клименко Т. М.

Інформативність і безпека інструментальних та ультразвукових методів досліджень вагітної і плоду.
Злепко С. М., Лепьохіна Г. С., Азархов О. Ю.

Особливості впливу перенесеного пренатального стрессу на репродуктивне здоров’я жінки.
Авраменко Н. В., Барковський Д. Є., Семененко І. В.

Використання комунікацій в системі громадського здоров’я.
Шафранський В. В., Слабкий Г. О.

Внутрішній аудит як інструмент в підготовці до акредитації закладу охорони здоров’я з використанням системного підходу, що базується на вимогах стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009).
В. Г. Івчук, О. П. Гандурська-Павленко, Т. В. Наконечна, Н. П. Савченко, І. І. Слонецький, А. Г. Круть, В. А. Одринський

Аналіз стану здоров’я населення регіонів в контексті здоров’я української громади
Бугро В. І., Горачук В. В.

Обсяги та результати хірургічного лікування офтальмологічної патології в закладах різних форм власності.
Дуфинець В. А.

Тези до науково-практичної конференції «Роль лікаря первинної ланки у профілактиці неінфекційних захворювань» 06 листопада 2015 р. м. Запоріжжя

Шляхи удосконалення організації консультативної роботи з питань збереження здоровя дітей на первинному рівні.
Фершал Я. Ю.

Особливості ураження судин у хворих на артеріальну гіпертензію.
Доценко М. Я., Боєв С. С., Шехунова І. О., Молодан О. В., Дєдова В. О., Герасименко Л. В.

Функциональная диспепсия у взрослых в практике семейного врача.
Решетилов Ю. И., Курган А. П., Стаценко Е. Н.

Доказова медицина в межах компетенції та діяльності лікаря-інтерна.
Решетілов Ю. І., Проценко Н. М., Васильченко О. Ю.

Ювілеї

Юбилей Никоненко Т. Н.