Випуск №2, 2016

Випуск №2, 2016 рік

Зміст
Оригінальні дослідження

Аналіз госпіталізації хворих у цілодобові спеціалізовані стаціонари
закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу
Бугро В. І.

Організація медичного обслуговування пацієнтів з патологією органу зору
в закладах різних форм власності умовах державно-приватного партнерства
Дуфинець В. А.

Роль гомоцистеина в прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний
Никоненко А. С., Ермолаев Е. В., Никоненко А. А., Буга Д. А., Чмуль К. О

Вакцинные препараты на основе трансгенных растений
Исаенко Е. Ю., Бабич Е. М., Елисеева И. В., Ждамарова Л. А., Белозерский В. И., Колпак С. А., Балак А. К.

Особливості регенерації травмованого серединного нерва при аутопластиці та формуванні дистального міжнервового анастомозу
Борзих Н. О., Страфун С. С., Савосько С. І., Макаренко О. М.

Метод лазерної автофлуорисценції плівок плазми крові у диференційній діагностиці захворювань печінки
Присяжнюк В. П., Ушенко О. Г., Смук О. П.

Впровадження та оцінка ефективності програми медико-психологічної корекції, щодо зниження частоти акушерських і перинатальних ускладнень
Сюсюка В. Г., Комарова О. В., Пейчева О. В., Аверченко Е. Г.

Діагностика та корекція тромбогеморагічних порушень у хворих після простатектомії на хірургічних етапах лікування
Тарабрін О. О., Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Мазуренко Г. І., Іванова В. О.

Вплив рівнів інтерлейкіну-2 на параметри врутрішньосерцевої гемодинаміки у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця
Каменщик А. В.

Молекулярно-генетические методы диагностики и их использование во фтизиатрии
Разнатовская Е. Н., Худяков Г. В., Грицова Н. А.

Клінічні випадки

Случай острой интерстициальной пневмонии как осложнение гриппа
Просветов Ю. В., Гусарова А. Ю., Макарович А. Г.

Оригінальні дослідження

Предиктори виникнення депресивних розладів у хворих на ішемічну хворобу серця після реваскуляризації міокарда
Філімонова І. В.

Обоснование показаний и методики комплексной дифференцированной терапии больных угревой болезнью осложненной кандида-инфекцией
Яакуби Ранда, Федотов В. П.

Профілактика як стратегічний напрям підвищення рівня громадського здоров’я
Перев’язкіна М. В., Бібик І. Г., Курочка В. Л.

Социально-медицинский портрет хирургических пациентов с метаболическим синдромом и ожирением
Милица К. Н.

Основні стратегії охорони материнства і дитинства в Україні та шляхи їх реалізації
Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О., Щербинська О. С.

Вплив на віддалений прогноз додавання триметазидину до стандартної фармакотерапії хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та нирковою дисфункцією
Лашкул Д. А.

Системний підхід до підготовки професіоналів менеджерів для організації управління охороною здоров’я
Лобас В. М., Вовк С. М., Арцатбанова О. В.

Стан надання первинної медичної допомоги жителям Запорізької області та основні бар’єри, що пов’язані з організацією системи профілактики у закладах первинного рівня
Лашкул З. В., Курочка В. Л., Одринський В. А.

Порівняльний аналіз результатів проведення додаткової імунізації дитячого населення проти поліомієліту на первінному рівні.
Фершал Я. Ю.

Модифікація способу життя як компонент первинної профілактики хвороб системи кровообігу на індивідуальному рівні
Хорош М. В., Голованова І. А., Касинець С. С.

Шляхи формування здорового способу життя населення в практиці сімейного лікаря
Ляхова Н. О., Голованова І. А., Лисак В. П., Філатова В. Л.

Проблемна стаття

Епідемічна ситуація з туберкульозу в світі та в Україні. Роль первинної ланки у виявленні та лікуванні туберкульозу в сучасних умовах
Просвєтов Ю. В., Гусарова А. Ю.

Оригінальні дослідження

Оцінка ефективності профілактичної роботи серед підлітків груп ризику
Бобкова О. В.

Технології навчання в медицині

Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоров’я
Литвинова О. Н., Романюк Л. М., Теренда Н. О., Панчишин Н. Я.