Випуск №3, 2016

Випуск №3, 2016 рік

Зміст
Оригінальні дослідження

Первичный гиперальдостеронизм: диагностика и лечение на современном этапе
Никоненко А. С., Завгородний С. Н., Подлужный А. А., Русанов И. В., Матерухин А. Н., Вильховой С. О., Макаренков А. Л., Гайдаржи Е. И.

Диагностика и хирургическое лечение опухолей клатскина
Ярешко В. Г., Живица С. Г., Михеев Ю. А., Отарашвили К. Н., Шевцов А. В.

Модификация клинической классификации CEAP в зависимости от особенностей функционирования венозной системы при варикозной болезни нижних конечностей
Рязанов Д. Ю., Мамунчак О. В., Смирнова Д. А., Якунич А. Н.

Повторні та відтерміновані оперативні вручання при поєднаних травматичних ушкодженнях судин і нервів кінцівок
Перцов В. І., Перцов І. В., Івахненко Д. С., Павленко М. М.

Оптимізація хірургічного та комплексного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи
Шаповал С. Д., Савон І. Л., Трибушний О. В., Мартинюк В. Б., Якунич А. М., Василевська Л. А., Максимова О. О.

Досвід виконання однопортових лапароскопічних операцій при ургентних хірургічних станах
Ганжий В. В., Калмиков О. Ю.

Діагностика грампозитивного та грамнегативного сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи
Трибушний О. В.

Особливості лікування неспроможності стравохідного анастомозу
Бойко В. В., Савві С. О., В’юн С. В., Новіков Є. А., Бодрова А. Ю.,Жидецький В. В., Старикова А. Б., Янгібаєв П. Д.

Методика ловсета та модифікована методика ловсета для вивільнення ручок плода при народженні в сідничному передлежанні
Луценко Н. С., Соколовська І. С., Островський К. В., Потебня В. Ю., Євтерева І. О., Мазур О. Д.

Состояние коморбидного фона у пациенток с ретенционными кистами яичников
Шаповал О. С.

Electroencephalographic investigation of neocortex and brain subcortical structures electrical reactions to light stimulation in patients with essential hypertension stage ii
Palamarchuk O. I.

Показники варіабельності серцевого ритму та їх предикторна значимість при персистуючій фібріляції передсердь
Кошля В. І., Соловйов О. В., Кульбачук О. С., Кліцунова Ю. О., Піскун А. В.

Особливості остеогенезу у дітей, хворих на рекурентні бронхіти
Овчаренко Л. С., Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В.,Жихарева Н. В., Кряжев О. В.

Огляд

Статинотерапия и риск развития сахарного диабета 2 типа
Боев С. С., Доценко Н. Я., Герасименко Л. В., Шехунова И. А., Молодан А. В.

Оригінальні дослідження

Фактори ризику рецидиву аритмії у пациєнтів з персистуючою фібриляцією передсердь після електричної кардіоверсії
Писаревська К. О.

Огляд

Депресивні розлади в кардіологічній практиці
Фуштей І. М., Філімонова І. В., Сідь Є. В., Падалка Г. В.

Состояние иммунологического статуса пациентов с флегмонами челюстно-лицевой области в зависимости от степени микробной обсемененности очага воспаления
Баранник Н. Г., Сидоряко А. В., Манухина О. Н.

Особенности оперативного лечения женщин с пролапсом органов малого таза
Люлько А. А.

Ефективність лікування ВІЛ-інфекції у споживачів ін’єкційних наркотиків на фоні терапії метадоном і бупренорфіном
Живиця Д. Г., Казека В. Г.

Остаточные деформации дистального суставного конца большеберцовой кости после лечения переломов PILON
Побел Е. А., Труфанов И. И., Кляцкий Ю. П., Трибушной О. В., Банит О. В.

Взаємозв’язок фрагментації днк сперматозоїдів та наявності токсокарозної інвазії з порушенням сперматогенезу
Воронцова Л. Л., Кривохацька Ю. О., Дуб М. І., Коваленко В. А.

Моторика шлунка та двенадцяатипалої кишки в нормій при гастродуоденальній патології
Решетілов Ю. І., Дмитрієва С. М., Васильченко О. Ю.,Проценко Н. М., Цаприка О. Ф.

Потенційні ризики при реалізації програм профілактики та контролю артеріальної гіпертензії, що асоціюються з керівниками, які приймають рішення та пацієнтами
Лашкул З. В.

Дослідження вмісту зважених часточок в атмосферному повітрі м. Запоріжжя
Севальнєв А. І., Волкова Ю. В.

Ювілеї

Профессор Александр Семенович Никоненко (к 75-летию со Дня рождения)