Випуск №4, 2016

Випуск №4, 2016 рік

Зміст

Оригінальні дослідження

Обоснование тактики ведения пациентов с метаболическим синдромом и ожирением
Милица К. Н.

Проблема короткої вени ниркового аллотрансплантату: шляхи вирішення
Вільданов С. Р.

Гендерные особенности больных злокачественными опухолями головы и шеи
Думанский Ю. В., Ласачко П. С., Никулин Р. В., Минаев А. А., Минаев А. А.

Порівняння класичного та пролонгованого режимів застосування гормональної контацепції у жінок з надмірною масою тіла
Грідіна І. Б., Круть Ю. Я., Авраменко Н. В.

Вплив функції щитовидної залози на гіперпластичні процеси ендометрію у жінок репродуктивного віку
Авраменко Н. В., Кабаченко О. В., Барковський Д. Є.

Особливості діагностики дисліпідемії у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки
Жалдак Д. О., Мелеховець О. К.

Асоціація однонуклеотидних поліморфізмів гена лактази з інсулінорезистентністю у дітей
Абатуров О. Є., Нікуліна А. О.

Регенерація серединного нерва при невротомії та формуванні захищеного шва
Борзих Н. О., Страфун С. С., Савосько С. І., Макаренко О. М.

Саногенетичні можливості вуглекислої бальнеотерапії при лікуванні артеріальної гіпертензії в хворих похилого віку (Огляд)
Алипова О. Є.

Роль системного воспалительного ответа при желудочковых нарушениях ритма у больных с острым инфарктом миокарда
Мохамед Мохамед Феди

Особливості варібельності серцевого ритму при синдромі обстуктивного апное сну
Токаренко О. І., Андреєва Я. О.

Организационные принципы работы бригад экстренной медицинской помощи по улучшению эвакуационной медицинской сортировки пострадавших с хирургической патологией при чрезвычайных ситуациях
Трошин Д. А., Кочин И. В., Гайволя А. А., Царев В. В., Хандога Э. В.

Організація охорони здоров’я

Анализ заболеваемости малярией в Республике Таджикистан
Алиев С. П., Сапарова Н. Х., Саидов Х. М.

Оригінальні дослідження

Ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа в лечении больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с гипертонической болезнью и ожирением
Фуштей И. М., Ткаченко О. В., Подсевахина С. Л., Чабанная Е. С.

Основные принципы медикаментозного лечения в пародонтологии
Самойленко А. В., Стрельченя Т. Н.

Психологические аспекты опухолевидных образований яичников
Луценко Н. С., Мазур О. Д., Шаповал О. С., Зварич Л. И., Потебня В. Ю., Соколовская И. С.

Лечение предопухолевых заболеваний эндометрия у пациенток репродуктивного возраста
Волошина Н. Н., Макарова Ж. Н., Самойленко А. С., Волошин Н. А., Грудинская Т. В.

Лечение недержаний мочи у женщин с пролапсом органов малого таза симультанно и лапароскопичсеки
Люлько А. А.

Як запобігти виникненню гастропатій у хворих похилого віку з коморбідним перебігом остеоартрозу і гіпетронічної хвороби при довготривалому використанні нестероїдних протизапальних препаратів
Кузнецова Л. П., Богослав Т. В., Бондар М. В.

Оценка обьема поражения артериального русла легких при ТЭЛА
Мягков А. П., Рудик Н. В., Мягков С. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю.

Сучасний підхід до хірургічного лікування бойової травми кінцівок
Лоскутов О. Є., Доманський А. М., Жердєв І. І., Горегляд О. М.

До питання про значення поняття «Медична помилка»
Лашкул З. В., Сізінцова Ю. Ю., Дічко Г. О.

Гігієнічна оцінка вмісту дрібнодисперсного пилу у повітрі робочої зони працівників металургійного підприємства повного циклу
Севальнєв А. І., Шаравара Л. П.