Випуск №1, 2017

Випуск №1, 2017 рік

Зміст

Оригінальні дослідження


Современные возможности и тенденции в профилактике и лечении гемолитической болезни плода и новорожденного.
Луценко Н. С., Потебня В. Ю., Евтерева И. А., Островский К. В., Мазур О. Д., Соколовская И. С.Комплексний підхід до оцінки стану біоценозу при функціональних кістах яєчників у жінок репродуктивного віку.
Шаповал О. С.Органосохраняющий принцип операций на глоточной миндалине у детей при экссудативных отитах.
Желтов А. Я.Структура захворюваності та поширеності розладів психіки та поведінки серед населення Запорізької області.
Бібик І. Г., Курочка В. Л.Оцінка якості життя пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування.
Русин В. І., Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О.Обґрунтування індикаторів оцінки кращої лікарської практики при наданні первинної медичної допомоги.
Матюха Л. Ф., Медведовська Н. В., Баринов Ю. В.Операція легеневого аутографта: двадцятирічний досвід.
Романюк А. Н.Содержание матриксной металлопротеиназы-9 и ФНО-α в сыворотке крови при употреблении пищевой добавки Е407.
Ткаченко А. С., Жуков В. И., Горбач Т. В., Васильева И. М., Ткаченко М. А.Опыт работы пренатального консилиума в Запорожской области за период 2011–2015 гг.
Авраменко Н. В., Ломейко Е. А., Никифоров О. А., Сухонос О. С.Дослідження гострої токсичності біологічно активних речовин серед похідних 1,2,4-триазолу
Білай І. М., Михайлюк Є. О., Цис О. В., Коваленко С. І., Шабельник М. П.Динаміка стану запально-репаративних процесів у хворих на вугрову хворобу з супутньою кандидозною інфекцією
Яакубі Ранда

Методологічні інструменти дослідника


Компьютерные технологии статистического анализа биомедицинской информации (часть первая)
Каширин В. А., Леонов В. П., Томашевский А. В.