Випуск №2, 2017

Випуск №2, 2017 рік

Зміст

Оригінальні дослідження

Комплексне лікування гнійних ускладнень відкритих переломовивихів гомілковоступневого суглобу на тлі цукрового діабету.
Побєл Є. А., Кляцький Ю. П., Трибушний О. В., Труфанов І. І., Баніт О. В.


Оцінка дії 7-(2’-гідрокси-3’-ізопропокси) пропіл-3-метил-8-(4’-фенілпіперазин-1’-іл)-ксантину на показники кисневого балансу у крові щурів на тлі гіперліпідемії.
Остапенко А. О., Білай І. М., Романенко М. І.


Особливості імунофізіологічних показників у хворих з лімфореєю після мастектомії.
Бойко В. В., Овчаренко О. В., Макаров В. В., Бодрова А. Ю.


Клініко-епідеміологічні особливості поєднаної торакальної травми.
Ступницький М. А., Павленко А. Ю., Білецький О. В.


Патоморфологические особенности резекционного края печени на 7 сутки после использования аппарата высокочастотной электрохирургической сварки и монополярного электрокоагулятора.
Черняев Н. С.


Периферическая артерио-венозная фистула как сосудистый доступ для длительной химиотерапии.
Костюк А. Г., Ткачук Т. В., Киселев Ф. В., Ковалев А. А.


Оптимизация хирургического лечения острого деструктивного холецистита.
Гром А. П.


Вплив гендерного розподілу на особливості і наслідки перебігу туберкульозу.
Леснік O. В., Тодоріко Л. Д.


Мікробіологічна характеристика емпієми плеври.
Перцов В. І., Тєлушко Я. В., Савченко С. І.


Актуальність розробки м’якої лікарської форми із ефірною олією чебрецю звичайного для профілактики гінекологічних захворювань.
Фуклева Л. А., Пучкан Л. О., Бірюк І. А.

Огляди

Рефрактерні форми герміногенних пухлин яєчка: фактори прогнозу та принципи лікування (аналітичний огляд літератури).
Сакало А. В.

Клінічні випадки

Cиндром молчащего синуса.
Раскин И. А., Каширин В. А.

Методологічні інструменти дослідника

Компьютерные технологии статистического анализа биомедицинской информации.(Часть вторая. Непараметрические методы сравнения трех и более групп.Точный критерий Фишера)
Каширин В. А., Леонов В. П., Томашевский А. В.