Випуск №3, 2017

Випуск №3, 2017 рік

Зміст

Оригінальні дослідження

Вплив ендотоксинів грамнегативних бактерій на клітинні фактори вродженого імунітету у інфертильних чоловіків. Воронцова Л. Л., Кривохацька Ю. О., Коваленко В. А., Дуб М. І., Журавльова М. Є., Міхєєв О. О.

Оценка стрессового ответа у онкологических больных после колоректальных операций при разных способах обезболивания. Завгородний А. А., Гриценко С. Н.

Інноваційні технології в реабілітації постраждалих в антитерористичній операції. Ковальова O. B., Ковальова O. B., Маляренко Ю. В.

Діагностичні можливості МРТ в оцінці стану хребцевого каналу при метастатичних ураженнях. Мягков О. С., Семенцов О. С., Наконечний С. Ю.

Стратегія протизапальної терапії у пацієнток із доброякісними пухлиноподібними утвореннями яєчників. Шаповал О. С.

Аудиологический скрининг детей грудного возраста. Шевлюк П. П., Гусаков А. Д., Захарчук С. М., Курочкина Т. И.

Злоякісні новоутворення гортані в Україні (2001–2016).Хоролец О. В.

Стан мікроциркуляції нижніх кінцівок у хворих на сепсис зі змішаною формою ускладненого синдрому діабетичної стопи. Шаповал С. Д., Трибушний О. В., Савон І. Л.

Сучасна онкоепідемічна ситуація та своєчасність виявлення злоякісних новоутворень у Києві. Кравченко В. В.

Прогноз перебігу бронхіальної астми у дорослих в залежності від поліморфізму 896А/G гену TLR4, 2258G/A гену TLR2. Ляховська Н. В., Сакевич В. Д., Ляховський В. І., Капустник Ю. О.

Показники ендогенної інтоксикації та метаболізму NO у хворих на псоріаз з супутньою маласезійною інфекцією. Веретельник К. О., Федотов В. П.

Огляди

Застосування урсодезоксихолевої кислоти при лікуванні функціональних розладів біліарної системи. Бабич В. Л.

Хірургічні методи лікування термінальної стадії серцевої недостатності.Танський В. Г.

Критерії відбору хворих на трансплантацію серця (Лист очікування). Танська О. О.

Клінічні випадки

Врожденный гипотиреоз. Важность постановки диагноза в первые сутки заболевания.Черевко В. В., Сенаторова А. В.

Методологічні інструменти дослідника

Компьютерные технологии статистического анализа биомедицинской информации (Часть третья – корреляционный анализ). Леонов В. П., Томашевский А. В., Каширин В. А.