Випуск №4, 2017

Випуск №4, 2017 рік

Зміст

Оригінальні дослідження

Місце остеокоригувальної ахілотомії в формуванні опороздатної кукси стопи після ампутації її переднього відділу у хворих синдромом діабетичної стопи. Бєсєдін О. М., Косульников С. О., Малюк Ю. Ю., Карпенко С. І., Тарнапольський С. О., Кравченко К. В., Кудрявцев А. С.

Порівняльна оцінка місцевого лікування гійно-некротичних ускладнень при синдромі діабетичної стопи за допомогою аплікаційних сорбентів. Біляєва О. О., Риб’янець Ю. В., Крижевський Є. Є.

Оцінка ефективності місцевого лікування ранової інфекції за допомогою оригінального аплікаційного сорбенту в експерименті. Біляєва О. О., Крижевський В. В., Кароль І. В., Голуб О. А.

Использование метода вакуум-терапии в комплексном лечении длительно незаживающих гнойных ран.Велигоцкий А. Н., Савицкий Р. В., Леонов А. В., Рыбак И. М.

Хірургічне лікування бойових пошкоджень живота в умовах гібридної війни. Герасименко О. С.

Моніторинг ранового процесу тканин передньої черевної стінки за допомогою дистанційної інфрачервоної термометрії. Драбовський В. С., Малик С. В., Аветіков Д. С., Микитченко В. В.

Методологія профілактики та ранньої діагностики хвороб на рівні первинної медичної допомоги в умовах впливу підвищеного стресу. Дяченко Л. О.

Диференційне лікування синдрому діабетичної стопи. Каніковський О. Є., Сандер С. В. Рубан М. М., Феджага О. П., Мосьондз В. В., Карий Я. В.

Сучасні підходи в реконструктивній хірургії оро- та фарингостом. Карп С. Ю., Галай О. О.

Стан спеціалізованої допомоги хворим на рак гортані в Запорізькій області (2001–2016). Каширін B. O., Хоролец O. B., Фудашкіна Л. М.

Хірургічне лікування вогнепальних поранень товстої кишки. Каштальян М. А., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С., Каштальян М. М., Єнін Р. В.

Результати хірургічного лікування переломів п’яткової кістки у хворих на цукровий діабет. Ковальчук П. Є., Гасько М. В., Тулюлюк С. В., Хомко О. Й.

Доказова профілактика в роботі лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Лехан В. М., Крячкова Л. В., Гриценко Л. О.

Експериментальне порівняння ефективності контактного та безконтактного електрохірургічного гемостазу після резекції печінки.Петрушенко В. В., Гребенюк Д. І., Стойка В. І., Стукан С. С., Форманчук А. М.

Експериментальна оцінка ефективності локальної клітинної аутотрансплантації у лікуванні хронічних виразок шлунка в умовах геморагічного шоку. Петрушенко В. В., Гребенюк Д. І., Собко В. С., Радьога Я. В., Таран І. В.

Мікробіологічна структура трофічних виразок нижніх кінцівок венозного ґенезу. Рябушко Р. М.

Гнійно-некротичні процеси стопи діабетика ускладнені сепсисом.Резистентні та полірезистентні збудники. Шаповал С. Д., Трибушной О. В., Савон І. Л.

Морфологічні зміни, поєднані ускладнення і гендерна динаміка гострокровоточивих дуоденальних виразок. Шепетько Є. М., Єфремов В. В., Струменський Д. О.

Біполярна електроексцизія та ендоскопічна лазерна фотокоагуляція поліпів товстої кишки.Філіп С. С., Братасюк А. М.

Ефект озонової та локальної вакуумної терапії на перебіг репаративного процесу у хворих на цукровий діабет. Фундюр В. Д., Іфтодій А. Г., Якобчук С. О., Гродецький В. К., Хомко О. Й.

Нейтрофільно-лімфоцитарний індекс та прокальцитонін як маркери гнійно-некротичних ускладнень при синдромі діабетичної стопи. Фусс Ю. О., Волобоєва А. О.

Гальваноентеросорбція антибактерійних засобів в комплексному лікуванні хворих з термічними опіками. Хомко О. Й., Петрюк Б. В., Сидорчук Р. І., Семенюк І. Є., Гребенюк В. І., Більцан О. В., Зазуля І. В.

Огляди

Резидентна мікробіота, імунна система і бактеріальний канцерогенез(огляд літератури). Ковалев O. O., Хоролец O. B.

Методологічні інструменти дослідника

Компьютерные технологии статистического анализа биомедицинской информации.(Часть четвертая – регрессионный анализ). Леонов В. П., Томашевский А. В., Каширин В.А.