Випуск №1, 2018

Випуск №1, 2018 рік

Зміст

Оригінальні дослідження

Оптимізація хірургічної тактики при патологічних виділеннях з соска грудної залози. Аксьонов О. А., Білоненко Г. А.

Досвід лікування телеангіектазій та ретикулярного варикозу методом компресійної флебосклерозуючої терапії. Галига Т. М., Супрун Ю. О., Діброва Ю. А.

Вакуумна терапія в підготовці ран до автодермопластики у хворих на синдром діабетичної стопи.Герасимчук П. О., Фіра Д. Б., Шідловський О. В., Павлишин А. В.

Комбіноване місцеве лікування гнійно-некротичних уражень синдрому діабетичної стопи. Кизименко О. О., Краснов О. Г., Ляховський В. І.

Оцінка якості діяльності сімейних лікарів з надання паліативної допомоги. Моісеєнко Р. О., Гойда Н. Г., Царенко А. В.

Особенности продольной, циркулярной деформации и скручивания левого желудочка у пациентов артериальной гипертензией 1 и 2 стадий заболевания Молодан А. В., Доценко Н. Я., Боев С. С., Шехунова И. А., Иващук В. А.

Динамика липидного профиля больных после перенесенного острого инфаркта миокарда Феди М. М.

Результати оцінки Запорізької обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Петровська О. Д., Велигодська О. В., Тарасова Т. О.

Энтеросорбция и внутритканевой электрофорез антибиотиков при термических ожогах.Петрюк Б. В., Сидорчук Р. И., Хомко О. И., Семенюк И. Е., Петринич В. В., Гребенюк В. И., Макарова О. В., Попович А. И.

Ефективність лікування діабетичної артроостеопатії. Подпрятов С. Є., Подпрятов С. С., Зубарєв В. Г., Салата В. В., Іваха В. В., Корчак В. П.

Динаміка змін видового складу провідних збудників та асоціантів біоплівки гнійно-некротичних процесів м’яких тканин. Сидорчук Р. І., Хомко О. Й., Плегуца О. М., Ткачук О. В.,Кіфяк П. В., Сидорчук Л. П.

Діагностика грампозитивного та грамнегативного сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи. Трибушний О. В.

Клінічне значення анатомічних особливостей травматичних дефектів м’яких тканин кисті. Фусс Ю. О., Хома Т. В.

Застосування новітніх технологій в хірургічному лікуванні дивертикулярної хвороби товстої кишки.Шаповалов В. Ю., Масунов К. Л., Артемчук Д. Ю.

Огляди

Экстрацеребральные нарушения при спонтанном субарахноидальном кровоизлиянии. Бучакчийская Н. М., Полковникова К. Ю., Куцак А. В.

Рожистое воспаление. Современное состояние проблемы. Василевская Л. А.

Психологічні особливості геріатричних пацієнтів, що звертаються за екстреною медичною допомогою.Сідь Є. В.

Клінічні випадки

Особенности течения перерыва дуги аорты в неонатальном периоде. Хапченкова Д. С., Сенаторова А. С.

Методологічні інструменти дослідника

Компьютерные технологии статистического анализа биомедицинской информации (Часть пятая – анализ временных рядов). Томашевский А. В., Каширин В. А., Леонов В. П.

Інженерно-технічна інфраструктура відділень інтенсивної терапії і безпека пацієнтів: порівняльна характеристика Європейських і вітчизняних стандартів. Федосюк Р. М., Ковальова О. М., Слабкий Г. О.

Формалізація вибору індивідуальних програм реабілітації при ожирінні. Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Копочинська Ю. В., Інтелігатор Д. О.