Випуск №2, 2018

Випуск №2, 2018 рік

Зміст

Оригінальні дослідження

Ефективність лікування гепатиту С у ВІЛ-інфікованих людей,які вживають ін’єкційні наркотики. Живиця Д. Г., Мірошниченко Д. В., Живиця Л. В., Казека В. Г.,Петровська О. Д., Самойленко О. В., Зінченко Д. А.

Регіональні, вікові та гендерні особливості дитячої інвалідності,пов’язаної з травмами та отруєннями. Лашкул З. В., Чемирисов В. В., Курочка В. Л., Курган А. П.

Дослідження рівня цитокінів та стану очної поверхні у пацієнтів з псевдоексфоліативним синдромом. Луценко Н. С., Ісакова О. А., Рудичева О. А.,Михальчик Т. С., Єфименко Н. Ф.

К вопросу о содержимом барабанной полости у новорожденных детей. Шевлюк П. П., Гусаков А. Д., Красовская Н. Ю.

Особливості запальних змін у міжкишкових анастомозах, створених із застосуванням технології електрозварювання живих тканин. Подпрятов С. С., Подпрятов С. Є., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Маринський Г. С., Гичка С. Г., Петренко О. Ф., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Грабовський Д. А., Лопаткіна К. Г., Ткаченко С. В., Дубко А. Г., Богдан В. Ф., Тарнавський Д. В., Буряк Ю. З., Сердюк В. К., Кононенко С. О.

Комплексний антибактеріальний вплив на біоплівки патогенних мікроорганізмів, ізольованих з хронічних ран. Козловська І. М., Іфтодій А. Г., Кухтин М. Д.,
Бродовський С. П., Гребенюк В. І.

Біомеханічні характеристики скронево-нижньощелепного суглоба при зміні положення голівки нижньої щелепи в умовах динамічного навантаження (експериментальне дослідження). Лазарев І. А., Маланчук В. О., Паливода Р. С.

Досвід хірургічного лікування термінальної стадії серцевої недостатності. Танський В. Г.

Резистин як предиктор несприятливого перебігу хронічної серцевої недостатності у хворих з надлишковою масою тіла та ожирінням Бідзіля П. П.

Огляди

Сучасні лабораторні маркери сепсису в умовах багатопрофільної лікарні. Шаповал С. Д., Трибушний О. В., Бєсєдін О. М., Синиця К. О.

Вегетативна іннервація голови та шиї. Каширін B. O., Харькова Ю. І.

Ювілеї

Розвиток фтизіатрічної допомоги в Запоріжжі. Просвєтов Ю. В., Ахтирський О. І.,Растворов О. А.,Тищенко О. В., Скороходова Н. О., Гусарова А. Ю., Растворова О. О.

50 років кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф. Кочін І. В.

Правила оформлення статей