Випуск №3, 2018

Випуск №3, 2018 рік

Зміст

Оригінальні дослідження

Риск развития систолической дисфункции у больных острым инфарктом миокарда в зависимости от реперфузии.
Сидь Е. В.

Аналіз стану травматологічної медико-соціальної експертизи Запорізької області за 2013–2017 роки.
Лашкул З. В., Чемирисов В. В., Машихіна І. В.,Поляков Г. Л.,Курочка В. Л., Іпатов О. П.

Вплив замісної підтримувальної терапії агоністами опіоїдів на рівень психопатологічної симптоматики та ефективність антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих людей, які вживають ін’єкційні наркотики
Казека В. Г., Живиця Д. Г.

Степень выраженности эндотоксикоза при нарушении фертильных свойств эякулята у мужчин в зависимости от типа употребляемых алкогольных напитков.
Журавлёва М. Е.

Ефективність досягнення електричного пробою в моделі міжкишкового анастомозу при підвищенні напруги на електрозварювальному інструменті та посиленому механічному стисканні.
Подпрятов С. С., Подпрятов С. Є., Маринський Г. С., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Грабовський Д. А., Лопаткіна К. Г., Ткаченко С. В., Буряк Ю. З., Сердюк В. К.

Роль шкірно-м’язового клаптя великого грудного м’яза у реконструктивно-відновній хірургії хворих на рак порожнини рота.
Кравець О. В

Дослідження медико-демографічних характеристик хронічних обструктивних захворювань легенів серед населення Києва, як індикатора загальноукраїнських тенденцій.
Васильєв А. Г.

Котилопластика при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом.
Лоскутов О. А., Лоскутов А. Е.

Дослідження якості життя пацієнтів під час лікування вогнепальних ран кінцівок шляхом накладання негативного тиску.
Науменко Л. Ю., Горегляд О. М.

Класифікація синдрому Міріззі як предиктор вибору тактики хірургічного лікування пацієнтів.
Русин В. І., Рум’янцев К. Є., Павук Ф. М.

Лапароскопическая аппендэктомия при остром аппендиците у пациентов
пожилого и старческого возраста.
Завгородний С. Н., Кубрак М. А., Рылов А. И., Данилюк М. Б., Зимняя Е. А.

Лекції

Дифференциальная диагностика тугоухости.
Гусаков А. Д.

Клінічні випадки

Компьютерная томография опухолей головы и шеи: наблюдение ложноположительного результата исследования.
Рудык Н. В., Каширин В. А.

Ювілеї

До 80-річчя від дня народження О. Д. Гусакова

До 80-річчя від дня народження Л. П. Кузнєцової