Випуск №4, 2018

Випуск №4, 2018 рік

Зміст

Оригінальні дослідження

Експерементально-морфологічна оцінка електрозварного з’єднання в міжкишковому анастомозі.
Подпрятов С. С., Подпрятов С. Є., Гичка С. Г., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Маринський Г. С., Петренко О. Ф., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Тарнвський Д. В.

Обгрунтування застосування судинного препарату цілостазол у хворих з цукровим діабетом ІІ типу з синдромом діабетичної стопи.
Біляєва О. О., Балінська М. І., Крижевський Є. О., Погребняк В. В., Щеглюк Р. П., Скида І. О.

Вплив препаратів ендотеліотропної дії на показники ранового процесу у хворих з опіками.
Козинець Г. П., Осадча О. І., Линник О. М., Шматова О. Г.

Комплексне лікування хворих похилого та старечого віку з анаеробною неклостридальною інфекцією, комборбідними станами та цукровим діабетом.
Стець М. М., Антонів В. Р., Цюра Ю. П.

Ураження гемомікроциркуляторного русла у хворих на цукровий діабет з критичною ішемією нижньої кінцівки.
Діденко С. М., Савицька І. М.

Результати лікування ранових дефектів у хворих на синдром діабетичної стопи з використанням вауукомної терапії.
Герасимчук П. О., Дейкало І. М., Запорожан С. Й., Фіра Д. Б., Павлишин А. В.

Особливості діагностики та хірургічного лікування туберкульозу, асоційованого із ВІЛ-інфекцією.
Кошак Ю. Ф., Савенков Ю. Ф., Кузик П. В.

Ультразвукова діагностика при травмах сухожилків кисті-необхідна діагностика у наш час.
Фусс Ю. О., Хома Т. В., Волобоєва А. О.

Локальне застосування плазми збагаченої тромбоцитами у пацієнтів із діабетичною стопою.
Петрушенко В. В., Гребенюк Д. І., Скупий О. М., Юрець С. С.

Ефективність використання октенісепту у комплексному лікуванні гнійних захворювань кисті.
Фусс Ю. О., Польовий В. П., Хома Т. В., Волобоєва А. О.

Изменение пролиферативной активности тканей раны при воздействии низко дозированного вакуума.
Велигоцкий А. Н., Савицкий Р. В., Леонов А. В.

Порівняння ефективності використання радіочастотної та лазерної енергії у лікуванні варикозної хвороби вен нижніх кінцівок.
Петрушенко В. В., Татарін А. Є., Гребенюк Д. І., Цигалко Д. В.

Попередні результати міжнародного проекту дослідження прогностичних патофізіологічних параметрів при абдомінальному сепсисі.
Сидорчук Р. І., Хомко О. Й., Плегуца О. М., Кнут Р. П., Ткачук О. В.,Ілащук І. І., Кифяк П. В.