Контакти

Адреса для листування:

Редакція журналу «Сучасні медичні технології»
бул. Вінтера, 20, м. Запоріжжя 69096

Тел/факс: 8(061) 289-80-82

E-mail: mmtzmapo@gmail.com

Зв’яжіться з нами: