Редакційна політика

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

      Направляючи статтю до редакції, слід керуватися правилами, відповідно до «Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали» (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals), розроблених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors).
      Автори передають журналу право першої публікації статті згідно з ліцензією Creative Commons. Після опублікування стаття стає вільною в on-line доступі. Використання статті передбачає обов’язкове посилання на авторів публікації і журнал. Автори зберігають за собою право на рукопис, а також використання власних опублікованих статей.
      Викладені в статтях положення не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації в статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. Проте, всі редактори, члени редакційної колегії і співробітники видавництва «СУЧАСНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» несуть відповідальність за забезпечення дотримання найвищих етичних стандартів публікацій, допомагаючи захистити медичну наукову літературу від шахрайських публікацій. Всі рукописи передаються для виявлення плагіату. Політика журналу заснована на посібнику «Керівні принципи щодо належної практики публікації», опублікованому Комітетом з етики публікації (COPE).
Всі рукописи розглядаються як конфіденційні документи. Головний редактор і члени редакційної колегії не розголошують будь-яку інформацію відносно представленої роботи. Рецензенти отримують статтю на експертизу без даних про авторів, а автори статті отримують результати рецензії без інформації про рецензента. За необхідністю, стаття може бути, повернута авторам для доопрацювання та відповіді на запитання.
      Друковані копії статей у форматі PDF розміщуються на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського і представлені в інших медичних бібліотеках України, резюме статей публікуються в українському реферативному журналі «Джерело».
      Друковані екземпляри журналу розповсюджуються на науково-практичних форумах – конференціях, симпозіумах, конгресах, круглих столах тощо. Друковані копії статті можна замовити в редакції.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
р/р 26005060265656, МФО № 313399,
ЗБФСРМ «Громадське здоров’я», код ЕГРПОУ 33327826.
Призначення платежу: На виконання статутної діяльності.
При розмірі паперу формату А4, ширина всіх полів 2 см. Шрифт Times New Roman 12 пунктів, інтервал 1,15, без переносів – 80 гривень за сторінку.